Public Loos


The council closed the public conveniences to save money, then after a lot of hard work by a local group they were refurbished and reopened.

Llandrillo Public Convenience Access Group
Press Release April 2006

Representation of plaque on the building listing all the community clubs and organisations

Clwb Ceidiog
 

Llandrillo
Croeso i'r Wern - Welcome to Y Wern

 
Clwb Camen
The Berwyn Restaurant
 
Maer'r Cyfleusterau Cyhoeddus yma yn gweithredu ar sail gwirfoddol gan drigolion Llandrillo. Eu bwriad yw paratoi'r cyfleusterau yma i bawb heb godi tal mynediad. Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi ail-wampio'r adeilad a byddant yn cyfrannu yn flynyddol tuag at ei redeg. Bydd trigolion y gymuned yn cynnal y costau angenrheidiol yr adeilad - yn cynnwys dwr, trydan, yswiriant, nwyddau a chynhaliaeth. Bydd unrhyw gyfraniad y gallwch chi ei roi yn ein cynorthwyo i gadw'r cyfleusterau yma ar agor yn ddyddiol. Am fwy o wybodaeth am y prosiect cymunedol uchelgeisiol yma. ysgrifennwch at Yr Ysgrifennydd, Prosiect Cyfleusterau Cyhoeddus, Gwalia, Llandrillo, Ddinbych LL21 0TF

Agorwyd 20fed Awst 2005
 
Merched y Wawr
Clwb Bowlio
Bowling Club
Y Ganolfan
 
 
Dudley Arms

Cynor Cymuned
Llandrillo
Community Council

 
 
Ysgol Gynradd
Llandrillo
Primary School
Tyddyn Llan
Restaurant
 
 
Clwb Garddio
Gardening Club
Corwen Fforestry
Timber Products
 
This Public Convenience is operated on a voluntary basis by the residents of Llandrillo. aming to provide the facility for everyone with no entry cost. Denbighshire County Council have refurbished the building and will contribute annually towards its operation. All the essential costs for water, electricity, insurance, consumables, cleaning and maintenance are provided by this Village Community. Any contribution you can make will help us to keep this facility open everyday for you. For further details on this ambitious Community project write to The Secretary, Public Convenience Access Group, Gwalia, llandrillo, Denbighshire LL21 0TF

Opened 20th August 2005
 
Carnifal Llandrillo
Carnival
Y Stores and P.O
 
 
Ceidiog Quilters
Clwb Ieuenctid
Llandrillo
Youth Club
 
 
Sefydliad y Merched
Llandrillo
Women's Institute
Ysgol Feithrin
Play School
 
 
Cwmni Theatr
Ceidiog
Merched y Wawr
 
 
ClwbTrillo
 
Capel Hananeel
Eglwys y Plwyf
Llandrillo
Parish Church
Capel Hermon